Τα ζωτικά σημεία είναι η θερμοκρασία, ο καρδιακός σφυγμός , η αναπνοή και η αρτηριακή πίεση.
Η μέτρηση ζωτικών σημείων αποτελεί μια πολύ σημαντική υπηρεσία για ασθενείς με χρόνια προβλήματα οι οποίοι χρήζουν τακτικής παρακολούθησης. Οι ενδείξεις αυτές είναι πολύ χρήσιμες για την ανίχνευση ή την παρακολούθηση ιατρικών προβλημάτων και αποτελούν κριτήρια μεγάλης εγκυρότητας για την εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς.
Το νοσηλευτικό προσωπικό μας αναλαμβάνει την καταγραφή των μετρήσεων των ζωτικών σημείων στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού σας. Οι μετρήσεις καταγράφονται καθημερινά, καταχωρούνται στον φάκελο νοσηλείας και αξιολογούνται συγκριτικά με τις προηγούμενες τιμές. Μέσω της τήρησης αρχείου εκτιμάται η πορεία της κατάστασης του ασθενούς. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι σταθεροί υπό φυσιολογικές συνθήκες, οπότε οποιαδήποτε παρέκκλιση αποτελεί ένδειξη κάποιας ασθένειας ή νόσου.

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για εσάς