Η καθαριότητα ηλικιωμένων ατόμων καθώς και κλινηρών ασθενών είναι ύψιστης σημασίας καθώς συμβάλλει στην ανάρρωση του ασθενούς, προλαμβάνει τις λοιμώξεις και την εμφάνιση κατακλίσεων και επιπλοκών. Η υπηρεσία παρέχεται από έμπειρο προσωπικό υγείας με γνώμονα τον σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς και την ασφάλεια του στο χώρο του μπάνιου. Ο προγραμματισμός παροχής της υπηρεσίας γίνεται είτε μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό μας κέντρο είτε με online ραντεβού. Επίσης παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα μέσα που χρειάζονται για την σωστή περιποίηση του ασθενούς.
Η καθαριότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Αλλαγή πάνας και τοπική καθαριότητα επί κλίνης ηλικιωμένων ατόμων που παρουσιάζουν αδυναμία μετακίνησης και κλινηρών ασθενών.
• Λουτρό καθαριότητας επί κλίνης ηλικιωμένων ατόμων που παρουσιάζουν αδυναμία μετακίνησης και κλινηρών ασθενών.
• Λουτρό καθαριότητας στο μπάνιο ηλικιωμένων ατόμων και ασθενών που είναι περιπατητικοί.
Σε περίπτωση που η κατάσταση των ηλικιωμένων και των ασθενών χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στο μπάνιο, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους με τη χρήση ειδικού αμαξιδίου.

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για εσάς