Η υπηρεσία αυτή αφορά την τοποθέτηση νέου ουροκαθετήρα ή την αλλαγή του και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο ουροκαθετήρας είναι απλός ή σιλικόνης. Η επιλογή του γίνεται από τον θεράποντα ιατρό σύμφωνα με την συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής του. Οι απλοί καθετήρες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και η αφαίρεση τους πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος 14 ημερών. Αντίθετα, οι καθετήρες σιλικόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάστημα 30 ημερών. Ακολουθείται αυστηρά ασηπτική διαδικασία κατά την τοποθέτηση/αλλαγή του ουροκαθετήρα προς αποφυγή περαιτέρω μολύνσεων και επιπλοκών. Επίσης, γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις που επιτρέπεται να κάνει ο ασθενής μετά την τοποθέτηση του ουροκαθετήρα ενώ πριν την αφαίρεση του το εξειδικευμένο προσωπικό μας προετοιμάζει τον ασθενή με ασκήσεις κύστεως.
Η τοποθέτηση/αλλαγή καθετήρα συνίσταται:
• Κατά την παρουσία πληγής (κατάκλισης)
• Όταν κρίνεται αναγκαία η συλλογή ούρων 24ώρου για εργαστηριακό έλεγχο
• Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ήδη καθετήρα αλλά δεν μπορεί να αποβάλει ούρα

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για εσάς