Η τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα εκ νέου ή αντικατάσταση του (εισαγωγή πλαστικού καθετήρα) σε περιφερική ή κεντρική φλέβα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνιστώμενη συχνότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Σκοπός της χρήσης του φλεβικού καθετήρα είναι η έγχυση υγρών, φαρμάκων, παραγώγων αίματος και διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής, η αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς καθώς και η δυνατότητα αιμοδιάλυσης στην περίπτωση του Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα. Επίσης, παρέχεται πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις που επιτρέπεται να κάνει ο ασθενής. Η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια και αυστηρά ασηπτική διαδικασία ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θεραπευτική δράση και να αποφευχθούν επιπλοκές.

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για εσάς